ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Itt biztonságban vannak a megadott adataid. Csak maradj a nyugalom állapotába minden nap.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

(Hatályos 2022.03.15. napjától)

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően Kabany Csilla adószámos magánszemély az alábbi tájékoztatást nyújta az adószámos magánszemély által üzemeltetett spiritualislelek.hu weboldallal (továbbiakban: Weboldal) kapcsolatosan folytatott adatkezelésről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje, hogyan kezeljük adatait.

Az Érintett a Weboldal használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Weboldalon nem regisztrálhat, nem igényelhet szolgáltatást, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az Érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az Érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a Weboldal funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése és a kapcsolatfelvétel csak abban az esetben lehetséges, ha az Érintett az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

 

  1.  Adatkezelő

Név: Kabany Csilla

Szolgáltatási hely: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/B.

Adószám: 70793110-1-41

 

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség: csilla@spiritualislelek.hu

Telefonos elérhetőség: 06(30)510-9277

 

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

Cégnév: C-Host Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Adószám: 23358005-2-43

Közösségi adószám: HU23358005

Cégjegyzékszám: 01-09-961790

Levelezési cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

 

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: adatkezelő.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

 

  1.  Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:

 

Adatkezelés fajtája Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
    · ·  
Online Videó alapú konzultáció Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

·          Név

·          E-mail cím

·         Videó alapú ügyfélszolgálat biztosítása távoli ügyfeleknek

·

Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

 

         
Hírlevél, DM reklámajánlat küldés Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

·          Név

·          E-mail cím

 

 

Reklámajánlatok küldése elektronikus és/vagy postai úton Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig
Online kapcsolatfelvétel az érintett által Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

·          E-mail cím

·          Név/Cégnév

·          Telefonszám

 

Az Érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által, Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig
Szolgáltatások értékelése a weboldalon Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név/Cégnév

Email cím

Telefonszám

A termékekre leadott értékelések megjelenítése a weboldalon Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

 

kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tud például kapcsolatot létesíteni, vagy előzetes időpontfoglalást teljesíteni illetve a video alapú kapcsolatfelvételt megvalósítani.
Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából az Adatkezelő kizárólag az Érintett külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az Érintett a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

Vásárlói értékelések: A Weboldalon az Érintettnek lehetősége van a szolgáltatásokat értékelni. Az értékelés elküldésével az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy értékelését az Adatkezelő a Weboldalon megjelenítse vagy azt törölje. Az elküldött értékeléssel az Adatkezelő szabadon rendelkezik, ezt rintett az értékelés elküldésével tudomásul veszi.

Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén.

 

  1.  Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat az igénylések nyilvántartása, a időpontfoglalások és videó alapú konzultációk teljesítése, a weboldal üzemeltetése, reklámajánlatok küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó címe Adatfeldolgozási tevékenység Feldolgozással érintett adatok
MailerLite

 

MailerLite, Inc.

Delaware corporation

548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States

https://www.mailerlite.com/contact-us

Hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetése Csak hírlevélre feliratkozottak esetén név, E-mail cím
Kabany Csilla Szolgátatási hely: Weboldal üzemeltetés Név, cím, telefonszám, E-mail cím, cégnév, IP cím
C-Host Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Adószám: 23358005-2-43

Közösségi adószám: HU23358005

Cégjegyzékszám: 01-09-961790

Levelezési cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Webhoszting tevékenység Név, cím, telefonszám, E-mail cím, születési datum, IP cím
       
Skype Inc.

Microsoft Corporation One Microsoft Way, St. Redmond, WA, 98052

USA 15010 NE 36th,

Call – 1-425-882-8080

https://support.skype.com/en/contact-us

Videó alapú konzultáció biztosítása

Név, E-mail cím,

 

       
       
       
Google 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA Analytics és Remarketing hanszálata IP cím

 

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

 

  1.  Adattovábbítás

 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

 

  1.  Profilalkotás

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a hírlevélre, feliratkozottakra vonatkozóan profilalkotást végez. A profilozás során technikai művelettel meghatározza, hogy a hírlevélre  feliratkozott korábban megtekintette-e a hírlevél alapján a Weboldalt, illetve hogy milyen szolgáltatás érdekelte, és ez alapján az információ alapján küld a továbbiakban számára hírlevelet, az Érintett érdeklődési körének megfelelően. Ez a tevékenység a jobb felhasználói élmény nyújtása céljából történik és az Érintettre nézve szolgáltatások és akciók ajánlásán kívül más következménnyel nem jár.

 

  1.  A Weboldal használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

A Weboldal látogatása során a Felhasználó számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: sütik). Az Adatkezelő főként az ún. session cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, ún. permanent cookies sütiket, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik is kizárólag a Vevő IP címét tartalmazzák. Főleg ezek a sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Weboldal ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek a Vevő érdeklődésének felelnek meg. A sütik használatának célja az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a Vevő igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Vevő személyének azonosítása ezen sütikkel nem lehetséges.

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a Vevő a Weboldal egyes funkcióit. Például, ha megnéz egy ajánlatot tartalmazó oldalt, a szerver elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy a Vevő megtekintette korában az adott ajánlatot. Ez a szolgáltatás csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a sütiket a Vevő hagyja bekapcsolva. A sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” menüjéből kaphat.

A Weboldal használatával az Érintett hozzájárul a sütik rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a jelen pontban meghatározott módon és célokra.

 

A Weboldal a következő sütiket használja:

Süti neve Célja Mennyi ideig tárolja az adatot?
     
     
lastSeen A vevő által korábban megtekintett oldalak 14 nap
     
     
     
et_last_campaign Információ arról, hogy a vevő melyik marketing csatornáról érkezett a weboldalra (statisztikai cél) 12 hónap
cookieBoxCookie Információ arról, hogy a vevő elfogadta-e a süti figyelmeztetést 1000 nap
topBenefits Információ arról, hogy a vevő bezárta-e a blokkot Böngésző bezárásáig
     
nwlPopupWindow Információ arról, hogy a hírlevél felugró ablak megjelent Böngésző bezárásáig
homepageLayer Kiegészítő süti ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy a hírlevél felugró ablak megjeleníthető-e 1000 nap
SocialOptOut Facebook plugin tiltása 1000 nap
     
PHPSESSID Munkamenet azonosító a weboldali alkalmazások autentikációjához processes. Böngésző bezárásáig

 

A Weboldal alkalmazza a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Érintett számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a Weboldal használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a Weboldal látogatója által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az érintett IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és kerül sor ott a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a Weboldal Érintett által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a Weboldal működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Érintett böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását az Érintett megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Érintett weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat:
http://www.google.com/analytics

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:

http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Google AdWords remarketing: A Weboldal tett látogatások során egy vagy több sütit küld a weboldal a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a weboldal a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. A Google, ezen sütik segítségével tárolja, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Ez azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók sütijeit is letilthatják):
http://www.google.com/ads/preferences/
A Google soha nem kapcsolja össze az Érintett IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az Érintett IP címe anoním módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható.

Retargeting technológiák: A Weboldal retargeting technológiát használ. Ez lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy reklámokkal célzottan megszólítson minden olyan internetfelhasználót, aki már érdeklődött a Weboldal szolgáltatásai iránt. Tanulmányokból ismert, hogy a személyre szabott, érdeklődésen alapuló reklám az internetfelhasználó számára sokkal érdekesebb, mint az a reklám, amely nem rendelkezik ilyen személyes vonatkozással. A reklámeszközök beillesztése retargeting esetén süti alapú, a korábbi felhasználói viselkedés elemzése alapján történik. Természetesen itt nem tárolnak személyes adatokat, és a retargeting technológia alkalmazása éppúgy az érvényes adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével történik.

Facebook Custom Audience (egyedi közönség): ez a Facebook által rendelkezésre bocsátott eszköz lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy ún. sütik (cookie) és webjelzők (web beacon) és hasonló technológiák alkalmazásával felmérje és gyűjtse felhasználói adatait, és ily módon hatékonyabbá tegye a Facebook-on folytatott reklámtevékenységét, például azáltal, hogy bizonyos bejegyzéseket csak a Weboldal látogatói számára tesz elérhetővé. Az ezzel a funkcióval rögzített adatok kizárólag titkosítva kerülnek a Facebook felé továbbításra. Az egyes felhasználók Facebook-on elérhető személyes adatai számunkra nem hozzáférhetők. Ezzel a webes funkcióval kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál:

https://www.facebook.com/about/privacy/

A Facebook custom audience funkcióval történő adatrögzítést kikapcsolhatja itt:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét, hogy itt letilthatja a közösségi pluginek megjelenítését. Ilyenkor egy süti kerül beállításra, amely megakadályozza az adatok továbbítását a Facebook felé, kivéve, ha az Érintett böngészőjében ezt a sütit célzottan vagy „Az összes cookie törlése” funkció segítségével törli. A letiltás bármikor megismételhető.

Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményei): A Weboldal személyesebbé tétele érdekében a Facebook közösségi oldal pluginja (bővítménye) kerül alkalmazásra. Ennek érdekében a Weboldal a „LIKE” (tetszik) gombot használja amelyet a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), vállalat tesz elérhetővé.

Ha az Érintett felkeresi a Weboldal egyik oldalát, amely rendelkezik ilyen bővítménnyel, a bővítmény közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook-kal. Ha a látogató be van jelentkezve a Facebook-on, azok hozzárendelhetik az Érintett látogatását Facebook-fiókjához. Ha az Érintett alkalmazza a bővítményeket, például a „Tetszik” gombra kattint, vagy hozzászólást ír, a böngészője közvetlenül továbbítja az adott információt a Facebook felé, ahol az tárolásra kerül. A Facebookról, történő kijelentkezés megakadályozza az adatoknak a látogató profiljához történő hozzárendelését. Ez a vállalat weboldalán részletes információkat bocsátanak rendelkezésre az Érintett adatainak a hozzájárulása megadását követően történő használatának jellegéről, céljáról és adatainak további feldolgozásáról. (Facebook adatvédelmi tájékoztató, ) Ugyanitt további információkat talál az Érintett a jogaira, magánélete védelmét célzó beállításokra és tiltakozási jogának gyakorlására vonatkozóan.

Az Érintett böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a Weboldal összes funkcióját.

 

A sütik letiltását az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

 

 

 

  1.  Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az Érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az Érintett a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájákoztatja valamennyi címzetett a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik Adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatekezlővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintetettet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is). Az Adatkezelő direkt marketing (reklámajánlatok küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az Érintett bármikor tiltakozhat.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.

Ha az Adatkezelő az Érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az  Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein gyakorolhatja.

Az Érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: (06 1) 391-1400, fax: (06 1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

 

  1.  Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

  1. Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a

13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára

vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes

tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről.